Välkommen till Barnhjärndagen

Ett symposium om aktuella forskningsområden

19 november 2019

LÄS MER OCH ANMÄL DIG

 


 

Med stolthet bjuder vi i höst in till symposiet Barnhjärndagen den 19 november
och bokreleasen av "Sagor om oss"

Under en eftermiddag på Nya Karolinska Sjukhuset arrangerar vi ett symposium med olika aktuella föreläsare och forskare inom flera av de viktiga barnforskningsområden som vår stiftelse stödjer. Denna gång med temat barnhjärnan. Föreläsningarna beskriver pågående forskning, intressanta framsteg och syftar till att belysa flera nu aktuella och pågående forskningsområden.
Varmt välkommen att ta del av föreläsningarna och att stödja den fortsatta forskningen.

 

Tack vare många generösa bidrag kan vi nu stolt presentera boken ”Sagor om oss”.
Det är en antologi med korta berättelser i sagoform om barn med olika kroniska barnsjukdomar. Boken är skriven av kända och okända författare, alla med en egen erfarenhet av den sjukdom deras saga handlar om. Tanken är att göra det lättare för mor- och farföräldrar, föräldrar och barn att sätta sig ner tillsammans, läsa, skratta, gråta och sätta ord på det som gör ont. Och förhoppningsvis få det att göra lite mindre ont. Bokreleasen av ”Sagor om oss” äger rum under Barnhjärndagen och boken kommer att finnas tillgänglig för försäljning på vår hemsida från och med den 19 november.

 

Varmt välkomna till en intressant höst!

Din hjälp är livsviktig

Genom ditt bidrag kan vi fortsätta stödja forskningen kring barnsjukdomar vid Karolinska Institutet. Vi kan göra skillnad för barn i Sverige och världen och ge barn som drabbas av sjukdomar i tidig ålder möjligheten att leva ett friskt liv.


Plusgiro 90 00 14-2
Bankgiro 5186-4593
Telefonnr
123 900 01 42
”Att forska kring barns sjukdomar måste vara något av det allra mest angelägna man kan göra.”

Hennes majestät drottning Silvia, stiftelsens beskyddare
”Vi stödjer forskning för friskare barn i Sverige och världen.”

Hugo Lagercrantz
Ledare i Stiftelsens Vetenskapliga råd