Verksamhet

Vi stödjer forskning för friskare barn, i Sverige och i världen.

Vår stiftelse stödjer forskare som arbetar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Institutet (KI) – en ledande världskänd forskningsaktör, med verksamma forskare som Hugo Lagercrantz - ledare i stiftelsens forskningsutskott. Vi vet att vi kan göra skillnad för barn, både i Sverige och världen.

Stiftelsen Barnforskningen bildades 1996 i samband med invigningen av Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Syftet är att stödja och uppmuntra forskningen om barns sjukdomar. Stiftelsen har knutit till sig några av Sveriges ledande professorer och forskare inom pediatrik och barnmedicin. I styrelsen finns också god kompetens inom ekonomi, juridik och kommunikation. Styrelsen arbetar helt utan arvode.

Stiftelsen har ett 90-konto och står under tillsyn av svensk insamlingskontroll.

För ytterligare information om vår verksamhet, se gärna vår film.