Organisation

Vår styrelse, som arbetar helt utan arvode:

Hans Curman, jur kand, ordförande
Cari Hårderup, jurist, LLB/LLM
Annica Wård, ekonomi/controller
Anna Engebretsen, civilekonom
Hugo Lagercrantz, professor emeritus i pediatrik, Karolinska Institutet
Jakob Frie, Med Dr, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Svante Norgren, med dr, barnläkare, temachef barn- och kvinnosjukvård, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Olle Söder, professor pediatrik, barnläkare, tidigare prefekt vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet
Anne-Charlotte Knutsson, kommunikatör

Vetenskapliga rådet:
Hedersledamot Professor Bengt Samuelsson, Nobelpristagare
Hugo Lagercrantz, professor emeritus i pediatrik, Karolinska Institutet (KI)
Eli Gunnarsson, Med Dr, barnneurolog, ALB, KI
Jakob Frie, ordförande, Med Dr, barnläkare, ALB, KI
Ola Nilsson, professor, Med Dr, barnendokrinolog, ALB, KI
Ronny Wickström, Med Dr, barnneurolog, ALB, KI
Anna Undeman Asarnoj, Med Dr, barnallergolog, ALB, KI

Nobelpristagaren Bengt Samuelsson är hedersledamot.
Beskyddare är Hennes Majestät Drottning Silvia.

Stadgar ALB

Årsredovisning Stiftelsen Barnforskningen