Historik

Stiftelsen Barnforskningen bildades 1996 i samband med invigningen av Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 2018 flyttar sjukhuset och barnforskningen in vid Nya Karolinska. Stiftelsen har genom åren knutit till sig flera av Sveriges ledande professorer och forskare inom pediatrik och barnmedicin. Bland forskningsområdena märks neonatala sjukdomar, astma, allergi, barncancer, diabetes, hormonsjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar, njursjukdomar, neurologiska utvecklingsstörningar samt plötslig spädbarnsdöd.