Resultat av vår forskning

Livsviktig forskning

”Om man ska födas för tidigt ska man göra det i Sverige” sa en ledande brittisk professor för några år sedan efter att en studie presenterats som visade att de flesta barn som föds så mycket som tre månade för tidigt har goda chanser att överleva – och att leva ett friskt liv. Konstateras kan att barnforskningen vi bedriver på hemmaplan får världen att utvecklas i rätt riktning.

Tack vare bidrag och engagemang har vi kunnat medverka till att forskningen nått livsviktiga resultat. Antalet barn som dör i plötslig spädbarnsdöd har mer än halverats sedan början av 1990-talet och hjärnhinneinflammation som tidigare var livshotande kan numera förebyggas. Och de flesta barn som idag drabbas av leukemi tillfrisknar helt.

Genom att forska kring barnsjukdomar kan vi hjälpa barn i tidig ålder och ge dem alla förutsättningar för att leva ett friskt liv som vuxna. Ur ett modernt filantropiskt perspektiv kan barnforskning ses som en samhällsinvestering som ökar kunskapen och bidrar till ökad tillväxt. Varje krona som investeras i att hjälpa sjuka barn ger flerdubbel återbäring när de växer upp som friska vuxna. Som vår beskyddare Drottning Silvia uttrycker sig ”Att forska kring barns sjukdomar måste vara något av det mest angelägna man kan göra”.

Forskning tack vare bidrag

Under 2016 mottog Stiftelsen ett bidrag från Johanniterorden för pediatriks andningsforskning (tack vare en insamling till Henric Ancarcrona i samband med hans 70-årsdag). Den vetenskapliga nämnden har utsett doktoranden och läkaren David Forsberg, gästforskaren Yuri Shvarev samt psykologen Kristian Bergman som stipendiemottagare.

David undersöker hur det kommer sig att vissa spädbarn särskilt de som är för tidigt födda plötsligt slutar andas. En mekanism som han undersöker är om en infektion hos dessa barn leder till frisättning av en andningshämmande substans (prostaglandin). Han gör både kliniska och experimentella studier.

Yuri Shvarev studerar mekanismerna för att förklara varför barn med Prader-Willi syndrom gör andningsuppehåll. Han intresserar sig särskilt för serotoninets roll, som också verkar vara involverat i uppkomsten av plötslig spädbarnsdöd.

Kristian Bergman undersöker den kognitiva utvecklingen och livskvalitén hos barn med medfödd oförmåga att andas spontant sk Undines förbannelse. Dessa barn är beroende av hemrespirator nattetid.