Forskning

Vi vill ge sjuka barn möjlighet att leva ett friskt liv

Värdet av ett friskt liv är avgörande för barnen och deras familjer, samtidigt som vinsterna för samhället är mycket stora. Sverige har den längsta traditionen i världen när det gäller barnmedicin - Karolinska Institutet var först i världen med en professur i barnmedicin på 1850-talet. En speciell förutsättning för barnforskning är att alla forskare arbetar aktivt i vården, samlar erfarenhet ur sina möten med barn och föräldrar och lyfter in sina erfarenheter i forskningen. Ditt stöd gör att fler barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus får möjlighet att forska.

Forskningsanslag och resebidrag

Stiftelsen Barnforskningen ger stöd både till enskilda forskares projekt och till resor. Personen som ansöker skall vara anställd på Astrid Lindgrens Barnsjukhus eller anknuten till institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet.

Vårens anslag är inställda pga det som händer kring Coronavirus och det reseförbud som gäller. Ny utlysning planeras till hösten 2020 med både anslag och resestipendium.

Stiftelsens Vetenskapliga Råd leds av Med Dr Jakob Frie. Övriga ledamöter i kommittén är professor emeritus Hugo Lagercrantz, Med Dr Eli Gunnarsson, professor Ola Nilsson, Med Dr Anna Undeman Asarnoj och Med Dr Ronny Wickström. Hedersledamot är professor och Nobelpristagare  Bengt Samuelsson.

Utdelade stipendier och bidrag under 2019

Under vårens utdelning har anslagen koncentrerats till att stödja främst forskarresor för att möjliggöra för forskare att inhämta kunskaper och metoder från framstående laboratorier runt om i världen. Även för presentationer av framstående forskning vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid kongresser och forskarseminarier. Bidrag har givits till 13 forskare.

Under hösten gavs nio större bidrag till enskilda forskare med forskningsinriktning på :

 • Metoder för att hitta infektioner hos nyfödda tidigare än idag
 • Allergiprevention
 • Förbättra blodprovtagning hos barn
 • Säkerhetsstudier om tillväxthormonbehandling
 • MS behandling hos barn
 • Uppföljning av barn opererade för anorektala missbildningar
 • Nya behandlingar för barn med hjärnskador vid födelsen
 • Gallstas hos spädbarn
 • Livskvalitet vid sjukdomen fenylketonuri (PKU)

Utdelning på Barnhjärndagen

Jakob Frie, ordförande i vetenskapliga rådet, delade under Barnhjärndagen 13 november 2019 ut höstens stipendier till årets utvalda forskare som alla är verksamma på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vi riktar ett stort grattis till årets utvalda stipendiater; Afrodite Einberg, Anders Tidblad, Anna Strandqvist Bengtsson, David Forsberg, Fredrik Sandesjö, Henrik Hjelmgren, Lisa Örtqvist, Michele Bedin och Sandra Garnrud Tedner. Längre ner på sidan hittar ni kort presentation kring vad några av stipendiaterna forskar kring.

Hugo Lagercrantz Award

Vid Barnhjärndagen delade Hugo Lagercrantz, professor emeritus, själv ut det nyinstiftade Hugo Lagercrantz Award till Ola Andersson, barnläkare, PhD som arbetar vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Ett stort grattis till Ola Andersson som blir första stipendiat. Hugo Lagercrantz Award kommer att utdelas årligen.

Vill du veta vad några av våra stipendiater forskar om? Läs mer under ”Möt våra forskare” nedan.

Några av våra forskningsområden:

 

 • För tidigt födda barn
 • Astma & allergi
 • Hormonsjukdomar
 • Plötslig spädbarnsdöd
 • Njursjukdomar
 • Diabetes typ 1
 • Barncancer
 • Hjärt- och lungsjukdomar
 • Neuropsykiatriska sjukdomar
 • Missbildningar och utvecklingsvariationer
Forskare

Möt våra forskare

Alla våra forskare arbetar aktivt nära vården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus...

LÄS MER

En viktig samarbetspartner

IKEA Foundation

Dr Anna Nilsson och Dr Barthi på fältet

Vi är stolta över vårt långsiktiga samarbete med IKEA Foundation...

LÄS MER

Våra resultat

Forskning som ger resultat

Stiftelsen har erhållit ett bidrag från Johanniterorden för pediatriks andningsforskning.

LÄS MER