Forskning

Vi vill ge sjuka barn möjlighet att leva ett friskt liv

Värdet av ett friskt liv är avgörande för barnen och deras familjer, samtidigt som vinsterna för samhället är mycket stora. Sverige har den längsta traditionen i världen när det gäller barnmedicin - Karolinska Institutet var först i världen med en professur i barnmedicin på 1850-talet. En speciell förutsättning för barnforskning är att alla forskare arbetar aktivt i vården, samlar erfarenhet ur sina möten med barn och föräldrar och lyfter in sina erfarenheter i forskningen. Ditt stöd gör att fler barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus får möjlighet att forska.

Forskningsanslag och resebidrag

Stiftelsen Barnforskningen ger stöd både till enskilda forskares projekt och till resor. Personen som ansöker skall vara anställd på Astrid Lindgrens Barnsjukhus eller anknuten till institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet.

Vårens anslag är inställda pga det som händer kring Coronavirus och det reseförbud som gäller. Ny utlysning planeras till hösten 2020 med både anslag och resestipendium.

Stiftelsens Vetenskapliga Råd leds av Med Dr Jakob Frie. Övriga ledamöter i kommittén är professor emeritus Hugo Lagercrantz, Med Dr Eli Gunnarsson, professor Ola Nilsson, Med Dr Anna Undeman Asarnoj och Med Dr Ronny Wickström. Hedersledamot är professor och Nobelpristagare  Bengt Samuelsson.

Utdelade stipendier 2020

Under vårens blev det ingen utdelning av stipendier på grund av Corona-pademin.

På styrelsemötet i november beslutades att att dela ut årets stipendier till 8 forskare; Anna Vermé, Beatrice Skiöld, Katarina Övermo Tydén, Sofia Söderberg Kruth, Elsa Håkansson, Maria Magnusson, Alexandra Palmcrantz och Malin Holzmann.

Stort grattis till er alla!

Detta år blev det inte någon gemensam prisutdelning men vi har en rad glada stipendiater som har stort behov av stöd i sin forskning.

Läs mer om deras projekt:

Anna Vermé är sjuksköterska och har forskat på hur övergången från barn till vuxensjukvård kan förbättras för barn med reumatiska sjukdomar.

Beatrice Skiöld är neonatolog och forskar på hjärnans utveckling hos för nyfödda barn och hur man kan göra för att skydda hjärnan för att minska problem i uppväxten.

Katarina Övermo Tydén är barnkardiolog och forskar på nya metoder att undersöka barn med den medfödda missbildningen diafragmabråck, detta för att de skall få bättre vård.

Sofia Söderberg Kruth är dietist och forskar på nutrition och tarmsjukdomar hos för tidigt födda barn. Hon vill bland annat se om man kan minska frekvensen av den livshotande sjukdomen nektrotiserade enterokolit genom att ge probiotika.

Elsa Håkansson är psykolog och forskar på egenvård hos barn med diabetes. Hon vill se om man kan förbättra egenvården för dessa barn och öka deras välmående.

Maria Magnusson är barnkoagulationsläkare och forskar på specifika blödningsrubbningar hos barn.

Alexandra Palmcrantz är sjukgymnast och forskar på botoxbehandling för barn med cerebral pares.

Malin Holzmann är förlossningsläkare och forskar på datoriserad fosterövervakning under förlossning.

Pristagare för bästa ST-läkarprojekt och bästa magisterprojekt för sjuksköterskor 2020

Detta år belönades för första gången även pristagare för bästa ST-läkarprojekt och bästa magisterprojekt för sjuksköterskor.

Martin Ritzens pris för bästa ST-projekt delas i år av Lovisa Malmqvist och Fatine Khammari Nyström.

Lovisa har forskat på barn som har infekterats av tarmbakterien Clostridium difficile. Fatine har undersökt hur man kan upptäcka svåra hjärtfel vid BB undersökningen som alla barn genomgår innan de går hem från BB. Båda har gjort omfattande projekt och blivit publicerade i internationella tidskrifter.

Britt-Marie Ygges pris för bästa magisteruppsats gick till Karin Andersson och Tora Arrbo Bodin.

Motiveringen lyder ”Barn som opereras löper risk för postoperativt illamående, smärta och förstoppning. Karin och Tora, undersökt om postoperativ förstoppning kan förebyggas med laxerande preoperativbehandling. Studien indikerar att preoperativ omvårdnad kan minska komplikationer och förbättra barns rehabiliteringen efter operation. Juryn hoppas att de vill forska vidare inom ämnet och bidra till ny omvårdnadskunskap för barn och ungdomar.

Sort grattis till er alla!

Hugo Lagercrantz Award 2020

Hugo Lagercrantz Award, som instiftades förra året, delas i år ut till den norska professorn Marianne Thoresen. Hon har visat både kliniskt och experimentellt att man kan rädda hjärnan hos nyfödda barn, som drabbats av svår syrebrist under födelsen. Det har gjorts omfattande studier hur detta genomförs praktiskt, varvid Marianne har varit en av de absolut ledande forskarna. Utan denna behandling kan dessa barn drabbas av kramper, CP och andra neurologiska funktionshinder. Det är ett av stora vetenskapliga genombrotten inom neonatologin under de senaste åren.

Vi gratulerar Marianne Thorsen till priset!

Utdelade stipendier och bidrag under 2019

Under vårens utdelning har anslagen koncentrerats till att stödja främst forskarresor för att möjliggöra för forskare att inhämta kunskaper och metoder från framstående laboratorier runt om i världen. Även för presentationer av framstående forskning vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid kongresser och forskarseminarier. Bidrag har givits till 13 forskare.

Under hösten gavs nio större bidrag till enskilda forskare med forskningsinriktning på :

 • Metoder för att hitta infektioner hos nyfödda tidigare än idag
 • Allergiprevention
 • Förbättra blodprovtagning hos barn
 • Säkerhetsstudier om tillväxthormonbehandling
 • MS behandling hos barn
 • Uppföljning av barn opererade för anorektala missbildningar
 • Nya behandlingar för barn med hjärnskador vid födelsen
 • Gallstas hos spädbarn
 • Livskvalitet vid sjukdomen fenylketonuri (PKU)

Utdelning på Barnhjärndagen

Jakob Frie, ordförande i vetenskapliga rådet, delade under Barnhjärndagen 13 november 2019 ut höstens stipendier till årets utvalda forskare som alla är verksamma på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vi riktar ett stort grattis till årets utvalda stipendiater; Afrodite Einberg, Anders Tidblad, Anna Strandqvist Bengtsson, David Forsberg, Fredrik Sandesjö, Henrik Hjelmgren, Lisa Örtqvist, Michele Bedin och Sandra Garnrud Tedner. Längre ner på sidan hittar ni kort presentation kring vad några av stipendiaterna forskar kring.

Hugo Lagercrantz Award

Vid Barnhjärndagen delade Hugo Lagercrantz, professor emeritus, själv ut det nyinstiftade Hugo Lagercrantz Award till Ola Andersson, barnläkare, PhD som arbetar vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Ett stort grattis till Ola Andersson som blir första stipendiat. Hugo Lagercrantz Award kommer att utdelas årligen.

Vill du veta vad några av våra stipendiater forskar om? Läs mer under ”Möt våra forskare” nedan.

Några av våra forskningsområden:

 

 • För tidigt födda barn
 • Astma & allergi
 • Hormonsjukdomar
 • Plötslig spädbarnsdöd
 • Njursjukdomar
 • Diabetes typ 1
 • Barncancer
 • Hjärt- och lungsjukdomar
 • Neuropsykiatriska sjukdomar
 • Missbildningar och utvecklingsvariationer
Forskare

Möt våra forskare

Alla våra forskare arbetar aktivt nära vården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus...

LÄS MER

En viktig samarbetspartner

IKEA Foundation

Dr Anna Nilsson och Dr Barthi på fältet

Vi är stolta över vårt långsiktiga samarbete med IKEA Foundation...

LÄS MER

Våra resultat

Forskning som ger resultat

Stiftelsen har erhållit ett bidrag från Johanniterorden för pediatriks andningsforskning.

LÄS MER