Ansökningar

Stiftelsen Barnforskningen ger stöd både till enskilda forskares projekt och till resor. Personen som ansöker skall vara anställd på Astrid Lindgrens barnsjukhus eller anknuten till institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet.
Vid reseanslag stöds i första hand besök på ett laboratorium/sjukhus utomlands för att inhämta ny teknik/nya behandlingsmetoder. Det finns också möjlighet att beviljas medel för att presentera sin forskning på internationella möten. Stiftelsen beviljar också anslag till forskare knutna till KIND som bedriver neuropsykiatrisk forskning.

Ansökning kan ske två gånger om året efter att de annonserats. I mars annonseras resebidrag och i början av oktober forskningsanslag. Reseanslag beviljas med max 10 000 kr och forskningsanslag om max 40 000 kr

För våren 2020 är sista ansökningsdag 29 mars

2020-03-20: Vårens anslag är inställda pga coronavirus och reseförbud. Ny utlysning planeras till hösten 2020 med både anslag och resestipendium

Forskningsanslag till enskilda forskare ska i första hand användas till lönemedel. Ansökningarna bedöms av Stiftelsens forskningskommitté och godkänns därefter av styrelsen.

Observera att endast elektroniskt insända ansökningar accepteras och att instruktionerna i ansökan måste följas.

Skicka ansökningsblanketten till: application@barnforskningen.se

Ladda ner ansökningsblanketter:
Ansökningsblankett för anslag / Application for grants

Ansökningsblankett för resebidrag / Application for travel grants

OBS! var noggrann att fylla i alla önskade data. Ofullständigt ifyllda blanketter beaktas inte.

Möt våra tidigare stipendiater