Ansökningar

Stiftelsen Barnforskningen ger stöd både till enskilda forskares projekt och till resor. Personen som ansöker skall vara anställd på Astrid Lindgrens barnsjukhus eller anknuten till institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet.
Vid reseanslag stöds i första hand besök på ett laboratorium/sjukhus utomlands för att inhämta ny teknik/nya behandlingsmetoder. Det finns också möjlighet att beviljas medel för att presentera sin forskning på internationella möten. Stiftelsen beviljar också anslag till forskare knutna till KIND som bedriver neuropsykiatrisk forskning.

Ansökning kan ske två gånger om året efter att de annonserats. I mars annonseras resebidrag och i början av oktober forskningsanslag. Reseanslag beviljas med max 10 000 kr och forskningsanslag om max 40 000 kr

Utlysning hösten 2020

Stiftelsen barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus utlyser stipendier för hösten 2020. Stiftelsen prioriterar två grupper av forskare i denna utlysning, 1. Disputerade forskare på väg mot docentur (post-doc). 2. Tidiga forskare på väg mot doktorandtjänst. Sista ansökningsdag 11 oktober.

Stiftelsen har också instiftat två pris för att premiera tidiga forskare. 1. Bästa ST-projekt 2. Bästa magisterprojekt inom omvårdnad. Priset kommer att delas ut årligen, detta år kan forskare som utfört och presenterat sitt arbete under 2019/2020 skicka in sin ansökan. För att stiftelsen skall få notis om alla utförda arbeten, vg fyll i denna länk senast 11 oktober 2020,

Inga resebidrag utlyses under 2020 pga pandemin.

Observera att endast elektroniskt insända ansökningar accepteras och att instruktionerna i ansökan måste följas. Observera att maximalt anslag som kan sökas är 40 000kr. Fyll gärna i elektroniskt, inkl signatur som går att lägga till i acrobat reader.

Skicka ansökningsblanketten till: application@barnforskningen.se

Ladda ner ansökningsblanketter:
Ansökningsblankett för anslag / Application for grants

Ansökningsblankett för resebidrag / Application for travel grants

OBS! var noggrann att fylla i alla önskade data. Ofullständigt ifyllda blanketter beaktas inte.

Möt våra tidigare stipendiater