Stöd oss

Ett livsviktigt bidrag

Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus stödjer forskning om barnsjukdomar och bidrar till att ge sjuka barn ett friskare liv. Våra insamlade pengar går oavkortat till forskning för att förebygga att barn drabbas av allvarliga och kroniska sjukdomar och som kan hjälpa dem som drabbas i tidig ålder. Med ditt stora eller lilla bidrag kan du förgylla vardagen för dessa barn och deras familjer – men också förändra samhället i stort.

Tack vare generösa bidrag och engagemang från eldsjälar har stiftelsen kunna medverka till att forskningen kunnat nå fantastiska resultat. Men inom flera områden, te x hjärnskador som uppstår vid för tidig födsel, barndiabetes, ADHD, astma och allergier behövs det vidare kunskap och forskning. Därför behövs din gåva. 

Tack för ditt stöd.

Skänk ett bidrag på det sätt som passar dig bäst:

Plusgiro 900014-2
Bankgiro 5186-4593
Swish 123 900 01 42

Skänk en eller flera Astrids (tjugor) till projekt Barnboken (märk ditt bidrag med ”barnboken” samt ange namn och e-postadress).

Stöd oss även gärna genom att berätta om vår kampanj och verksamhet för andra.