Ansökningar

Stiftelsen Barnforskningen ger stöd både till  enskilda forskningsprojekt och till resor.
Vid reseanslag stöds  i första hand  besök på ett laboratorium/sjukhus utomlands för att inhämta ny teknik/nya behandlingsmetoder  från andra universitet. Det finns också möjlighet att beviljas medel för att presentera sin forskning på internationella möten. Stiftelsen beviljar också anslag till forskare knutna till KIND som bedriver neuropsykiatrisk forskning. Beviljade anslag har uppgått till mellan 10- 50 000kr.

Medel för kongressresor och dylikt beviljas endast i undantagsfall.

Ansökning kan ske två gånger om året, före 1 mars och 1 oktober. Ansökningarna bedöms av Stiftelsens forskningskommitté och godkänns därefter av styrelsen. 

Ansökningarna skickas till:

Susanne Hallberg
Stiftelsen Barnforskningen
Astrid Lindgrens Barnsjukhus Q2:08
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 STOCKHOLM
susanne.hallberg@ki.se

Ansökan ska bestå av en kort beskrivning av ändamålet och en förteckning av de fem viktigaste publikationerna. För doktorander bör dessutom bifogas ett handledarintyg. Skicka inga skrifter eller längre CV:n. Ange bankkonto eller utbetalningsadress på ansökan.

Hämta ansökningsblankett

Möt våra tidigare stipendiater