Ansökningar

Stiftelsen Barnforskningen ger stöd både till enskilda forskares projekt och till resor.
Vid reseanslag stöds i första hand besök på ett laboratorium/sjukhus utomlands för att inhämta ny teknik/nya behandlingsmetoder från andra universitet. Det finns också möjlighet att beviljas medel för att presentera sin forskning på internationella möten. Stiftelsen beviljar också anslag till forskare knutna till KIND som bedriver neuropsykiatrisk forskning.

Ansökning kan ske två gånger om året, i början av april och i början av oktober. Reseanslag sökes i april och man beviljas max 10 000 kr. Anlag till enskilda forskare ska i första hand användas till lönemedel. Ansökningarna bedöms av Stiftelsens forskningskommitté och godkänns därefter av styrelsen.

Observera att endast elektroniskt insända ansökningar accepteras.

Skicka ansökningsblanketten till: application@barnforskningen.se

Ladda ner ansökningsblanketter:
Ansökningsblankett för ansökan om bidrag
Ansökningsblankett för resebidrag
Ansökningsblankett för ansökan om övriga bidrag

Möt våra tidigare stipendiater